Informatie

WET KINDEROPVANG


 

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst dient de betaling via een erkend gastouderbureau te verlopen. Ouders, werkgevers en overheid hebben allen op hun eigen manier belang bij goede, betrouwbare kinderopvang. De Wet kinderopvang (WK) gaat ervan uit dat de kosten voor de opvang door overheid, werkgevers en ouders samen worden betaald. U krijgt een toeslag van de overheid voor kinderopvang. Deze kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en wordt betaald door de Belastingdienst. De overheid stelt een maximum aan het uurtarief wat voor vergoeding in aanmerking komt. De tegemoetkoming van de overheid kunt u bij de Belastingdienst aanvragen. Kijk daarvoor op de website van de Belastingdienst. 

                                 

Voor meer informatie over de genoemde onderwerpen, verwijs ik U naar de volgende websites.


De Boefjes - Geleen - 2019